Blue Fish

Arena Norway inviterer til Blue Fish 2021 - En arena for havets muligheter.

Blue Fish går av stabelen 7 – 9 september 2021, og er en arena for fiskerinæringen, med konferanser og utstillingsområder i Sparebanken Møre Arena. Arena Norway er arrangør. Sparebanken Møre Arena er teknisk leverandør.

For mer informasjon: www.bluefish.no