Delta med din fritidsaktivitet

Lekivalen Delta med din fritidsaktivitet
Fritidsaktiviteter og idrett er en særdeles viktig del av Lekivalen, og vi ønsker en tydelig deltagelse fra idretts- og kulturorganisasjoner.

Vi ønsker at barna skal få prøve et mangfold av fritidsaktiviteter i regionen vår. Målet vårt er at barna skal finne sin fritidsaktivitet nettopp på Lekivalen!

Fyll inn skjemaet under og vi tar kontakt. Alle stander må være bemannet med minst én representant under hele Lekivalens åpningstid (lørdag 10-17 og søndag 11-17). Dette for at alle barna skal få samme gode opplevelse, uavhengig av hvilken dag og klokkeslett de kan komme. Deltakelsen er gratis for idrettslag og ikke-kommersielle organisasjoner.

Meld din interesse

Kontakt