Delta med din fritidsaktivitet

Lekivalen Delta med din fritidsaktivitet
Fritidsaktiviteter og idrett er en særdeles viktig del av Lekivalen, og vi ønsker en tydelig deltagelse fra idretts- og kulturinstitusjoner.

Som en stor bidragsyter til lokal idrett og kultur, bidrar Sparebanken Møre med 10.000 kr til en av de deltakende organisasjonene. 

Pengepremien gis til den organisasjonen som er mest engasjerende og inkluderende i sitt møte med barna på Lekivalen. 

Lekivalen skal være en morsom og inspirerende arena og vi oppfordrer våre aktører til å gjøre det enkelt, spennende og aktiviserende! Benytt denne anledningen til å presentere ditt fritidstilbud for barna i regionen. Dette er en flott arena for rekruttering!

De som stiller med en aktivitet må være tilstede begge dager fra kl 10.00 -17.00. Dette for at barna skal få samme tilbudet uavhengig av hvilken dag de besøker Lekivalen. Deltakelsen vil være gratis for idrettslag og ikke-kommersielle organisasjoner. 

Ønsker du å presentere din fritidsaktivitet gjennom en enkel aktivitet, konkurranse eller demonstrasjon? Meld på din organisasjon nå! Benytt gjerne skjemaet nedenfor eller send oss en mail hvor du oppgir hvilken aktivitet du ønsker å stille med og ca. størrelse på ønsket areal.


Meld din interesse

Kontakt