Delta med din fritidsaktivitet

Lekivalen Delta med din fritidsaktivitet
Fritidsaktiviteter og idrett er en særdeles viktig del av Lekivalen, og vi ønsker en tydelig deltagelse fra idretts- og kulturinstitusjoner.

Meld din interesse

Kontakt