Aktivitetsløp og Engasjementskåring

Lekivalen Aktivitetsløp og Engasjementskåring

Sparebanken Møres Engasjementskåring

På Lekivalen får idrett- og kulturorganisasjonene i regionen vår får vist frem sin aktivitet og rekruttert nye medlemmer. Sparebanken Møres Engasjementskåring skal oppmuntre organisasjonene som deltar til å engasjere og inkludere barna i sin aktivitet på en god måte.

Under Lekivalen vil et utvalg foreldre med barn besøke alle organisasjonene som inngår i kåringen. Det vil ikke bli opplyst om når disse kommer, eller hvem de er. Juryen vil gi en score fra 1-10 innenfor følgende kriterier: inkludering i aktiviteten, imøtekommende representanter, og positiv opplevelse.

Organisasjonen med høyest sammenlagt poengsum får 10.000,- fra Sparebanken Møre! I 2018 vant Futt og Fart i UL Ivar Aasen.

Tares Aktivitetsløp

De samme organisasjonene som deltar i kåringen, er også med som poster i Tares Aktivitetsløp. Løpet innebærer at alle barna som besøker Lekivalen får et klippekort hvor det krysses av for hvilke fritidsaktiviteter barnet har testet. Slik oppmuntres barna til å teste mange forskjellige aktiviteter! Barna får utdelt en fin premie fra Sparebanken Møre når de leverer inn kortet.

Vi søker testfamilier til Tares Aktivitetsløp!

Testfamiliene vil være en del av juryen i Engasjementkåringen. Dere får i oppgave å teste aktivitetene som er en del av Tares Aktivitetsløp. Meld din interesse på Facebook. Skriv antall i familien og hvilken dag som passer. Vi trekker ut fem vinnere tirsdag 22. oktober. Disse kontaktes på Messenger.