Tennishallen

Idrett Tennishallen
Tennishallen i Hatlane eies av Brødrene Jangaard AS og driftes av Ålesund Storhall AS v/ Helge Blindheim.
Utleie:

All utleie er basert på langsiktige leieavtaler og løper fortløpende kvartalsvis. Tennishallen har ikke spottid-utleie eller ”prøvetimer”. Minste leietid er ut inneværende kvartal.
Leiepris pr time/bane er pt kr 200,-.
Ukeplan som viser ledige timer/baner er oppslått i vestibylen.

Aalesund Tennisklubb er hallens største leietaker. Klubben leier tid i hallen på lik linje med private leietakere. Det fordres ikke medlemskap i AaTK for å leie bane i Tennishallen.

De 2 utendørsbanene disponeres av Aalesund Tennisklubb. Bruk av disse må evt. avtales med klubben.

Det finnes et eget reglement for bruk av spillebanene innendørs. Det er viktig å merke seg:

Kun treningssko kan benyttes inne på banene. Alle andre må benytte blå overtrekkssokker hvis spillehallen skal besøkes.

  • Barnevogner er ikke tillatt medtatt inn i hallen

  • Det oppfordres til ikke å innta mat i spillehallen (frukt unntatt) eller sukkerholdig drikke (kun vann)

  • Bruk søppeldunker som er satt ut

  • Inngang til spillehallen skjer gjennom garderober

Vil du leie bane? Kontakt