Om oss

Sparebanken Møre Arena - en flerbrukshall tilrettelagt for idrett, kultur og næringsliv.

Driftsselskapet Ålesund Storhall AS leier ut storhallen Sparebanken Møre Arena til idrett, kultur og næringsliv. Vi utvikler, planlegger og gjennomfører egne arrangementer bla. Fritid, Båt og Caravan, Ålesund bil & motorshow og Lekivalen, og selger reklame og tjenester knyttet disse. Vi tilbyr tjenester innen drift og management til nærliggende idrettsanlegg. Vi har blant annet den daglige ledelse av Color Line Stadion og utfører driftstjenester på anlegget. Vi drifter og står for utleie av vår egen Volsdalsvågen Marina. Driftsselskapet har fem heltidsansatte.

Vår visjon:

Sparebanken Møre Arena skal være et aktivt opplevelsessenter for alle brukere, og bidra til verdiskapning og økt konkurranseevne for idrett, kultur og næringsliv på Nordvestlandet.

Spørsmål?