Aktivitet

Om oss Aktivitet
Sparebanken Møre Arena åpnes for aktivitet onsdag 20.01

Regjeringen har nå oppdatert smitteverntiltakene. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs.

Retningslinjene gjelder fra onsdag 20.01 og vi åpner derfor Sparebanken Møre Arena for aktivitet fra denne dagen.

Det er fortsatt viktig å følge fotballens koronavettregler. Husk god hånd- og hostehygiene, god avstand til andre personer og lag samt registrering av alle som deltar i aktivitet eller som er publikum. Publikum bør også begrenses i størst grad. Inn- og utgang er tydelig merket og vi har desinfeksjonsstasjoner ved inn/utgang til banearealene.

Vil du booke treningstid i Sparebanken Møre Arena? Kontakt oss gjerne!