Stengt hall

Om oss Stengt hall
Sparebanken Møre Arena er stengt for all aktivitet ut april måned.

Med bakgrunn i den siste utviklingen angående coronaviruset stenges Sparebanken Møre Arena for all aktivitet ut april måned. Vurderingen er gjort i henhold til retningslinjer fra Ålesund kommune og FHI. Norges Fotballforbund har også vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet. Vi følger situasjonen nøye og vil komme med mer informasjon så snart det kommer nye råd/pålegg fra Ålesund kommune og sentrale myndigheter.

Sparebanken Møre Arena er en sosial møteplass for aktive i alle aldre, så å stenge er noe vi gjør med tungt hjerte. Hensynet til folkehelsen er viktig, og dette er en dugnad vi alle må delta i for å forhindre videre smitte. Vi håper at alle tiltak som settes i verk gjør at vi snart kan åpne hallen igjen for all den flotte aktiviteten som finner sted her hver uke, hele året - bare ikke akkurat nå.